Een wereld vol lichtgevoelig materiaal

Zomaar een artikel uit het tijdschrijft "Doe het zelf" van januari 1960 :-)

Een wereld vol lichtgevoelig materiaal

Nu zo langzamerhand de statistische gegevens over het jaar 1958 bekend zijn, wordt het duidelijk hoezeer de belangstelling voor de fotografie in al zijn geledingen toeneemt. Spreken wij over lichtgevoelig materiaal dan is dat niet alleen de rolfilm voor een camera maar ook de platen voor röntgenopnamen en de lichtgevoelige grondlagen voor allerlei technische procédés waarvan we als voorbeeld de reproduktiemethoden in verband met de drukpers noemen.

De Duitse cijfers wijzen uit dat van 1950 tot 1958 de produktie van lichtgevoelig materiaal met ruim 430 pct. is toegenomen en nu speelt Duitsland nog lang niet de eerste viool in de wereldproduktie op dit gebied. Voor de hele wereld werd namelijk voor omstreeks 3.5 miljard gulden aan lichtgevoelig materiaal geproduceerd in het boekjaar 1957.

1.8 miljard, dus bijna de helft, kwam voor rekening van Amerika. Duitsland wordt genoemd met 280 miljoen gulden, Engeland en Japan elk met 270 miljoen, België met ongeveer 180 miljoen en Frankrijk met 135 miljoen. Onder de kleinere neemt Italië, dat voor ruim 65 miljoen gulden aan lichtgevoelig materiaal produceerde, wel de eerste plaats in. Voor ons land is een bedrag van 7 miljoen gulden opgegeven.